Liedon Seudun Caravan ry on perustettu vuonna 1980. Jäsenmäärämme on runsaat 500.  Toimintamme keskittyy pääasiassa Leporannan matkailualueelle.
Vuonna 2020 yhdistys täytti 40-vuotta. Tutustu yhdistyksen historiikkiin ajalta 1980-2010.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
- järjestää kokouksia, retkiä, leirejä, treffejä, illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavia tilaisuuksia jäsenilleen 
- järjestää jäsenilleen opastusta ja neuvontaa toimialaansa koskevissa asioissa 
- harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa 
- vaikuttaa toimialueellaan leirintämatkailun edellytysten syntymiseen ja parantamiseen ja niiden edistämiseen 
- tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja eri yhteisöihin
Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys asianomaisen luvan tarvittaessa saatuaan 
- järjestää arpajaisia ja myyjäisiä ja varainkeräyksiä 
- harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa 
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta

Yhdistyksen säännöt on ennakkotarkistettu yhdistysrekisterissä 17.11.2016.