Lomakkeita

Sopimusta jatkavien ns. vanhojen kausipaikkalaisten tulee toimittaa allekirjoitettu matkustajailmoitus, kausipaikkasopimus sekä salassapitosopimukset paperiversiona toimistolle tai isäntätoimikunnan vetäjälle ennen sopimuskauden alkua.

 

Huom!

Kausipaikkalaiset pääsevät varamaan isäntävuoron kesälle 2022. Varauksia voi tehdä 10.-24.4.2022. Alue avautuu vieraille 28.4.2022.