Lomakkeita

Sopimusta jatkavien ns.vanhojen kausipaikkalaisten tulee toimittaa allekirjoitettu matkustajailmoitus, kausipaikkasopimus sekä salassapitosopimukset paperiversiona toimistolle tai isäntätoimikunnan vetäjälle ennen sopimuskauden alkua.